7,5 miljoen voor zorg, welzijn en cybersecurity

23 mei 2016

Twee aanvragen door penvoerder ROC Mondriaan voor het Regionaal Investeringsfonds MBO zijn gehonoreerd. Extra Strong richt zich allereerst op het opleiden van goede mbo zorg en welzijn professionals nu en in de toekomst. De komende vier jaar wordt bijna 6 miljoen extra geïnvesteerd. De samenwerkende organisaties en de gemeente Den Haag (subsidie € 600.000,-) verstrekken circa 4 miljoen. Twee miljoen wordt door het ministerie verstrekt.

De tweede aanvraag betreft P@ct. Dit is een nieuw samenwerkingsverband van onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de Haagse regio. Het samenwerkingsverband richt zich op cybersecurity. In totaal wordt de komende jaren 1,5 miljoen geïnvesteerd. Grofweg 1 miljoen wordt verstrekt door de samenwerkende organisaties en de gemeente Den Haag (subsidie € 380.000,-). Het ministerie verstrekt 0,5 miljoen. Omroep West maakte hierover een reportage.

Extra Strong
Extra Strong bouwt voort op een succesvol actieprogramma STRONG (Studie Route Net Gezondheid) in Haaglanden dat zich vooral richtte op innovaties in de zorg om de instroom van jongeren te vergroten. Extra Strong richt zich nu de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het veranderende zorg- en welzijnslandschap vraagt andere competenties van toekomstige medewerkers. Daarom wordt een innovatieve opleiding medewerker zorg en welzijn ontwikkeld, die meer ondernemende, preventief werkende en wijkgerichte medewerkers aflevert. Ook wordt er ingezet op verbinding en samenwerking tussen mbo en hbo. Thema’s zijn het bevorderen van de doorstroom, het creëren van een uitdagender leeromgeving in de (langdurige) zorg en de inzet van (zorg)technologie. Tot slot wordt gewerkt aan Online Learning for Life, waarin leren in de praktijk en onderwijs met technologische innovaties centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn online coachen en begeleiden van (GGZ) cliënten of de virtual classroom, waarin studenten op school real time lessen volgen vanuit het ziekenhuis.

P@CT, partners in @ction for Cyber Talent
P@ct zal integraal deel uit gaan maken van de krachtige infrastructuur van The Hague Security Delta, de netwerkorganisatie die het fundament vormt voor cybersecurity in de Haagse regio. Daar waar de Cyber Security Academy en het Centre of Expertise Cyber Security (De Haagse Hogeschool) zich richten op hoger onderwijs, vormt P@CT de missing link naar mbo. De ambitie is drieledig: Het gezamenlijk realiseren van een goede aansluiting van het mbo-cybersecurity richting de arbeidsmarkt en een goede aansluiting in de doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo. Voorts het samen werken aan een leven lang leren voor werknemers, noodzakelijk geworden door de ontwikkelingen in de cybersecurity. Tot slot brengt men innovaties aan door nauwe interactie tussen onderwijs en praktijk/werkveld op aspecten van leren, doceren en werken.

Samenwerking
Uniek in Extra Strong is het grote aantal partners, vanuit de verschillende branches. Betrokken zijn: penvoerder ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Parnassia, WoonZorgcentra Haaglanden, Haagse Woon- en Wijkzorg, Careyn, Respect Zorggroep, Saffier de Residentiegroep, Pieter van Foreest, Florence, Middin, Ipse de Bruggen, Xtra, HagaZiekenhuis, MCH/Bronovo-Nebo, ZorgZijn Werkt, Menskracht 7, Noordhoff Health, GGZ Ecademy, Learning Connected.

Ook in P@ct, partners in @ction for Cyber Talent, werkt een enorm aantal organisaties samen: penvoerder ROC Mondriaan, Gemeente Den Haag, The Hague Security Delta, ABN AMRO, Deloitte, Fortress Group, Institute for Financial Crime, i.s.m. Regionale Politie en Tracks-inspector, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Menskracht 7, Siemens, TNO, UNO2Cloud, De Haagse Hogeschool en haar Centre of Expertise voor Cybersecurity,voortgezet onderwijs (Corbulo College, Hofstad mavo havo, Scholen Combinatie Delfland). De topsector Dutch digital delta en het Platform voor Informatiebeveiliging ondersteunen het initiatief. Zie ook www.cyberpact.nl

Regionaal Investeringsfonds MBO
Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs en rekening te houden met regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt, is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Daarom heeft het Ministerie van OCW een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo ingesteld. Tussen 2014 tot en met 2017 is in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage moet aangevuld worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).


Meer nieuws lezen