Publieksprijs voor Mondriaan

7 maart 2016

“Samen Innoveren en Vernieuwen” is het thema van het Keerpuntfestival Delft, waar Remco Vierling (ROC Mondriaan) en Marcel Tissen (Ipse de Brugge) de publieksprijs in ontvangst hebben genomen. Aan deze publieksprijs is een cheque van € 3000,- verbonden. Remco en Marcel ontvingen de prijs voor een project waar niveau 2 (Helpende zorg en welzijn) en niveau 4 (Maatschappelijke zorg) studenten leren in de praktijk en ervaring opdoen in het veranderende werkveld. Voor dit project wordt in het lerend wijkcentrum Delft (De Ruimte) nauw samengewerkt met Ipse de Bruggen, GGZ Delfland Doel, Pieter van Foreest en ROC Mondriaan. De prijs werd op 1 maart 2016 uitgereikt door gemeentesecretaris Hans Krul in theater De Veste in Delft.

Het keerpuntfestival is een initiatief van de gemeente Delft en bedoeld als ontmoetingsplek voor zorg- en welzijnsinstellingen, ondernemers, gemeente en onderwijs. Hier kunnen professionals elkaar beter leren kennen en doen zij inspiratie op door ervaringen uit te wisselen. Centraal staat de vraag hoe we met elkaar vorm kunnen geven aan de participatiesamenleving. Daarbij wordt gekeken hoe een ieder vanuit de eigen expertise de noodzakelijke zorg en ondersteuning kan bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Vanuit ROC Mondriaan zijn de Scholen voor Sociaal werk en Maatschappelijke zorg en Zorg Delft verbonden aan dit project. Speciaal is dat het onderwijs in nauwe samenwerking met de partners wordt aangeboden. Zo is er een groep die voor Pieter van Foreest kijkt of de dagbesteding van (dementerende) ouderen kan worden uitgebreid. De studenten maakten een plan van aanpak op basis van onderzoek. Daarvoor hebben ze interviews afgenomen met cliënten, personeel en mantelzorgers. De in het kwalificatiedossier gestelde modules (onderzoek, gespreksvoering, rapportage en oplevering) zijn in de praktijk afgerond. Pieter van Foreest gaat met het plan van aanpak verder aan de slag.

Tijdens de opdrachten gaven de derdejaars studenten van de opleiding Maatschappelijke zorg leiding aan de eerstejaars studenten Helpende zorg en welzijn. Ze vonden het heel fijn om niet in de schoolse banken, maar in de echte praktijk onderwijs te volgen.


Meer nieuws lezen