Haagse wrijving

4 november 2016

Studenten van de School voor Handel zijn donderdag in het filiaal van Marks & Spencer begonnen met het project 'Haagse wrijving', de nieuwe mobiele schoenenpoetsservice. Het project dat samen met Bureau Binnenstad Den Haag is opgezet, sluit aan bij het streven om de binnenstad gastvrijer te maken en de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken.

​De studenten zijn er erg enthousiast over en hadden van te voren ook al wat geoefend. Vooralsnog blijft het nog bij het poetsen van leren schoenen met crème, maar later wordt het aanbod misschien nog wel uitgebreid met het verzorgen van suède schoenen en behandelingen met lak. Toch gaat het uiteindelijk vooral om het ontwikkelen van een klantvriendelijke houding en het makkelijker contact maken met het winkelend publiek.

Ad Dekkers van Bureau Binnenstad Den Haag wees er daarom bij de aftrap op dat de functie van de binnenstad verandert, deze functioneert niet meer alleen als commercieel centrum, maar is ook een ontmoetingsplaats geworden waar mensen uit diverse culturen en met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen. Er wordt nu nog alleen op donderdagmiddag tussen 12.00 en 18.00 uur (gratis!) gepoetst, maar het streven is om op den duur op meer plekken in de binnenstad de Haagse wrijving in te zetten als contactmaker. Uit contact volgt interactie en zo worden drempels verlaagd en blikken verruimd.


Meer nieuws lezen