Steun voor moeders

21 januari 2016

De School voor Administratie is van plan om een klas speciaal voor jonge moeders te starten. Deze doelgroep zal meer gebaat zijn bij een schoolconstructie die extra in kan spelen op de levenswereld waarin zij zich bevinden. Zo is een lesrooster toegespitst op hun dagindeling veel effectiever. Hiermee kan rekening gehouden worden met hun schoolgaande kinderen die ze vaak zelf moeten ophalen en er kunnen gericht trainingen gegeven worden, toegespitst op hun manier van leven. Een schoolconstructie speciaal gericht op deze doelgroep zal meer jonge moeders in staat stellen een opleiding te volgen die ze met succes kunnen afronden.

Hiervoor bestaat ook interesse bij Zonta aan Zee, de Haagse afdeling van Zonta, een wereldwijde organisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in beroep, bedrijf of organisatie. Per stad of regio zijn de leden verenigd om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld. Om de toekomstige moederklas te steunen heeft Zonta aan Zee vorige maand een benefietconcert georganiseerd. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het project Jonge Moeders van de School voor Administratie. Dit project richt zich op het voorkomen van schooluitval onder jonge moeders die zelf ook meehielpen met de organisatie van het evenement. Tijdens het concert hebben de jonge moeders de gasten verwelkomd en doorverwezen, ze hebben geholpen met de kaartverkoop, ze stonden achter de bar, hielpen met de catering en tijdens de voorstelling zaten ze in het publiek. Overigens wordt er onder leiding van Zonta voor het eind van dit schooljaar nog een keer een evenement georganiseerd. De opbrengst zal worden besteed aan extra begeleiding en een mogelijke start van een moedersklas in augustus 2016 met de nodige faciliteiten.


Meer nieuws lezen