Pluimen en certificaten voor Haagse doorzetters

7 juli 2015

Gisteren vond de jaarlijkse certificatenuitreiking plaats van de regionale wervingscampagne ‘Doe weer mee!’. Dit is een eerbetoon aan de Haagse volwassen cursisten van de Taal+school van ROC Mondriaan die het besluit hebben genomen om op latere leeftijd terug naar school te gaan om beter te leren lezen, schrijven en/of rekenen. De cursisten worden beloond voor hun inzet en moed met een certificaat van Doe Weer mee!. De uitreiking aan de bijna 100 cursisten vond plaats in het Dakota theater in Den Haag. In Den Haag zijn veel mensen van vijftien jaar en ouder die grote moeite hebben met lezen en schrijven. In heel Nederland heeft ongeveer één op de negen mensen hier een probleem mee.

Pluim voor het Straatconsulaat
De jaarlijkse ‘Doe weer mee!’ Pluim werd uitgereikt aan het project ‘’Weer naar school’’ van het Straatconsulaat en ROC Mondriaan omdat dit project zich afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de aanpak van laaggeletterdheid. ‘’Weer naar school’’ richt zich op de werving van (voormalig) dak- en thuislozen om hen (nieuw) perspectief te bieden op de toekomst. In een acht weken durende cursus wordt er gewerkt aan taal-, reken- en digitale vaardigheden zodat zij kunnen doorstromen naar een mbo -opleiding bij ROC Mondriaan. Dit jaar zijn er twee groepen gestart en met mooi resultaat: van de eerste groep hebben zich al tien deelnemers aangemeld voor een mbo-opleiding.

De Haagse aanpak
De samenwerking tussen de gemeente Den Haag en de Taal+school van ROC Mondriaan is goed. Mede daarom volgen jaarlijks ruim 3500 volwassen Hagenaars op tal van plekken in Den Haag zowel ’s avonds als overdag lessen lezen, schrijven en rekenen, Nederlands als tweede taal, gebruik van de computer en het internet. Door de inzet van vrijwilligers wordt extra begeleiding en ontmoeting mogelijk gemaakt. Hiertoe werkt de Taal+ school nauw samen met de Taalinformatiepunten in de bibliotheken, met bedrijven, werkpleinen, basisscholen, gezondheids- en wijkservicecentra. Via de Taal+ school financiert de gemeente ook cursussen op zogeheten ‘vindplaatsen’’ waar de inwoners de taal nodig hebben zoals op het werk of het buurtcentrum of op de basisschool. Elders op rocmondriaan.nl vind je meer informatie over het totale aanbod van de Taal+ school.


Meer nieuws lezen