Rapport onderwijsinspectie

28 mei 2014

Bij enkele van de onderzochte opleidingen, zijn verbeteringen nodig op het gebied van onderwijs, examinering of kwaliteitsborging. Dat is het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs in het onlangs gepubliceerde rapport over ROC Mondriaan, huisleverancier van mbo-opleidingen in de Haagse regio.

Elke drie jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs een rapport op onder de titel De staat van de instelling. Mondriaan krijgt daarin een positief oordeel over de transparantie “in haar visie en behaalde en niet behaalde resultaten”. Enkele risico’s die er zijn op het gebied van de opbrengsten en de kwaliteit van de examinering, zijn dankzij een goede kwaliteitsborging “grotendeels in beeld bij ROC Mondriaan”. De Inspectie zal daarom “geen kwaliteitsonderzoeken uitvoeren bij andere opleidingen”. CvB-voorzitter Pierre Heijnen is blij met het rapport: “Het is goed om van de Inspectie de bevestiging te krijgen dat we onze zaken onder controle hebben. De kritiekpunten van de Inspectie hebben we in beeld en daar wordt hard aan gewerkt, zodat iedereen er van overtuigd kan zijn dat elke opleiding binnen Mondriaan garant staat voor goed en gedegen onderwijs.”

Opleidingen De Inspectie heeft in haar onderzoek vijf van de ruim 140 opleidingen bekeken. De opleidingen zorghulp (niveau 1) en specialist mode/maatkleding (niveau 4) kregen op alle onderdelen een (ruime) voldoende tot goed. Bij de opleiding logistiek medewerker (niveau 2, e-learning) is extra aandacht nodig voor de examinering en diplomering. De opleiding Netwerkbeheerder (niveau 4) moet een verbeterplan maken ter versterking van het onderwijsproces, opbrengsten en kwaliteitsborging. De opleiding zelfstandig werkend gastheer/-vrouw (bbl niveau 3) moet de komende periode werken aan examinering en kwaliteitsborging.


Meer nieuws lezen