Samenwerking opleiding

11 april 2014

Op dinsdag 15 april, ondertekenden ROC Mondriaan en het Hout- en Meubileringscollege (HMC) uit Rotterdam, een samenwerkingsovereenkomst die betrekking heeft op de vierjarige opleiding Interieuradviseur. Al sinds september bieden de twee scholen deze opleiding in nauwe afstemming aan. Belangrijke overweging bij het aangaan van deze overeenkomst is het doelmatig inzetten van mensen en middelen maar ook om de studenten nòg beter voor te bereiden op een baan in de woonbranche. De overeenkomst werd ondertekend door Hans Camps, lid College van Bestuur ROC Mondriaan en Frans Veringa, voorzitter College van Bestuur van het HMC.

Dit schooljaar is de eerste groep studenten gestart met de opleiding Interieuradviseur bij het HMC, op de locatie van de School voor Handel van ROC Mondriaan aan het Leeghwaterplein in Den Haag. Het HMC verzorgt het onderwijs, de werving, intake, de examinering en diplomering van de studenten. ROC Mondriaan zet docenten in en biedt de ruimte en andere benodigde faciliteiten op de locatie in Den Haag. De aanmeldingen voor het schooljaar 2014 – 2015 komen inmiddels binnen.


Meer nieuws lezen