Student helpt blinde

2 oktober 2014

‘’Er is een wens in vervulling gegaan. Het ging gelijk goed, we hebben echt een click samen!’’. Aan het woord mevrouw Le Poole die aanwezig was bij de feestelijke ondertekening van de overeenkomst tussen Mondriaan en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.

Het was vlak voor de zomervakantie dat mevrouw Poole een eerste bezoekje kreeg van Setty Richardson van de School voor Helpende Zorg en Welzijn. Ze maakten kennis tijdens een gezamenlijke wandeling door Clingendael en het ijs was meteen gebroken. Nu komt Setty één keer per week langs bij mevrouw Poole en leest voor, doet een boodschap of helpt met andere zaken waar mevrouw Le Poole vanwege haar slechtziendheid problemen mee ondervindt. Zo snijdt het mes aan twee kanten: mevrouw Le Poole heeft de hulp die ze nodig heeft en Setty doet noodzakelijke praktijkervaring op voor haar opleiding. Setty:’’ Het is behalve leuk en leerzaam ook eigenlijk best héél bijzonder want er zit meer dan 70 jaar leeftijdsverschil tussen ons. Ik ben pas 22 en je merkt het niet maar … mevrouw Le Poole is al 93!”

Handen ineen
In de samenwerkingsovereenkomst die is ondertekend is beschreven hoe studenten Helpende Zorg en Welzijn worden gekoppeld aan cliënten van Visio. Zo slaan Visio en ROC Mondriaan nu de handen ineen. De studenten bieden ondersteuning aan huis zoals boodschappen doen, voorlezen, gezelschap houden en nog veel meer. Om te zorgen dat de studenten beter inzicht krijgen in de wereld van de visueel beperkten, biedt Visio alle studenten een training om hun deskundigheid op het gebied van slechtziend- en blindheid te vergroten.


Meer nieuws lezen