Aanpak laaggeletterdheid

23 december 2013

Samen met de gemeente Den Haag pakt ROC Mondriaan de laaggeletterdheid in Den Haag aan met cursussen taal en rekenen voor volwassenen. Werving van laaggeletterden is een kwestie van lange adem. Vaak schamen mensen zich ervoor en weten zij goed verborgen te houden dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. De meeste laaggeletterden zijn van Nederlandse afkomst.

Via vindplaatsen worden de doelgroepen bereikt. Denk daarbij aan consultatiebureaus, huisartsen, scholen of via de werkvloer etc. Daarbij werkt de inzet met ambassadeurs (voormalig laaggeletterden) heel goed. Dick Verhagen is zo'n ambassadeur die laat zien hoezeer zijn leven veranderd is nu hij laaggeletterdheid heeft overwonnen. Hij zet zich nu in om anderen te motiveren en stimuleren om hetzelfde te doen. In een illustratief filmpje wordt duidelijk hoe de Haagse aanpak in z'n werk gaat.

De aanpak van laaggeletterdheid is onderdeel van de Haagse Educatieve Agenda.


Meer nieuws lezen