Corona en onderwijs en voorlichting 2020-2021

19 oktober 2020

Een goed en veilig schooljaar in tijden van corona. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons onderwijs en onze werving en voorlichting.

Bij ROC Mondriaan geldt na de herfstvakantie, vanaf maandag 26 oktober, een mondkapjesplicht. Hieronder staan alle nu geldende maatregelen op een rij. Uiteraard houden we ontwikkelingen in de gaten en doen we aanpassingen als dat nodig is.

Voor het onderwijs:

*** Lessen worden zoveel mogelijk online gegeven**

Scholen houden hierin de ruimte om eigen afwegingen te maken. Deze afweging zal echter scherper worden bezien. Dat blijft gebeuren aan de hand van de prioriteiten die bij Mondriaan zijn vastgesteld:   

Kwetsbare groepen,

Examinering,  

Praktijkonderwijs/BPV.  

Daar waar daarnaast nog ruimte is, benutten we die uiteraard nog zo veel mogelijk, maar online lessen hebben de voorkeur.  

*** Mondkapjesplicht**

Bij Mondriaan geldt per 26 oktober een mondkapjesplicht.

De mondkapjesplicht geldt in ‘verkeerssituaties' (zoals de gangen, trappenhuizen en in de leslokalen tot het moment dat je gaat zitten). In die situaties kan het lastig zijn om 1,5 meter afstand altijd te waarborgen. In de lokalen mag het mondkapje af als je eenmaal zit. Studenten zitten hier op 1,5 meter afstand tot elkaar. Verder blijft gelden dat je mondkapjes draagt in lessen waar 1,5 meter niet altijd kan worden gegarandeerd, zoals bijvoorbeeld in specifieke praktijklessen.

Voor werving en voorlichting:

  • In 2021 biedt ROC Mondriaan vooralsnog alleen online voorlichting aan. Dit geldt in ieder geval voor de online Open Dag op 2 februari.

  • Meer informatie vind je op de pagina over de Open Dagen.

  • Naast de online voorlichtingsmomenten kun je hier ook een vraag stellen over een opleiding of een voorlichting.

Om veilig en verantwoord onderwijs te geven, gelden de algemene richtlijnen van de overheid en RIVM en de kaders van OCW voor het mbo.  

Bij vragen en antwoorden vind je meer informatie over ROC Mondriaan en het coronavirus.


Meer nieuws lezen