Internationale betrekkingen

Mondriaan zorgt voor grenze(n)loos leren

Mondriaan zorgt voor grenze(n)loos leren!

ROC Mondriaan is niet alleen regionaal maar ook internationaal georiënteerd op het gebied van onderwijs. Hierbij richt Mondriaan zich op kennis delen en ervaringen uitwisselen.

  • wij bieden meertalige opleidingen aan
  • we delen kennis en ervaring met onderwijsinstellingen in het buitenland
  • we nemen vaak (en met succes) deel aan internationale wedstrijden en competities
  • Je kunt op stage in Azie, Amerika enz.

Mondriaanstudenten winnen vaak prijzen tijdens internationale competities op het gebied van techniek, horeca en andere beroepsopleidingen.

Mondriaan: grenzenloos leren!
College van Bestuur

Samenwerken met andere landen


Kwaliteitscertificaat internationalisering voor ROC Mondriaan

​Internationalisering staat stevig op de agenda van ROC Mondriaan. Voor bewezen kwaliteit van internationalisering hebben wij samen met zeven andere mbo-instellingenhet certificaat Vet Mobility Charter ontvangen.

Met dit kwaliteitscertificaat kunnen voor studenten en medewerkers de komende jaren meer en eenvoudiger internationale stages, uitwisselingen en scholingsactiviteiten worden aangevraagd. Het certificaat is uitgereikt in het kader van het Europese subsidieprogramma Erasmus+, dat vanaf 2014 tot 2020 in totaal een budget kent van meer dan 14 miljard Euro.