Wat leer je bij de opleiding

Vwo-examentraject

Haal je vwo diploma bij VAVO Haaglanden.

Het is niet meer mogelijk voor dit traject aan te melden.

Met het vwo-examen traject kun je in één jaar je vwo diploma of certificaten halen. Om een diploma te halen, rond je minimaal negen vakken met een examen af. Het kan zijn dat je slechts één of enkele vakken hoeft te volgen om je diploma te behalen. Dat kan dus ook. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je je hiervoor kunt aanmelden. Daarnaast krijg je rekenen en maak je een profielwerkstuk. In de loop van het schooljaar besteden we uiteraard ook aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding.

De lestijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 21:00 uur.

Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.
De vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde en scheikunde en tekenen. Daarnaast maak je nog een profielwerkstuk; leerlingen die doorstromen van havo naar vwo moeten een nieuw profielwerkstuk schrijven.

Voor de vakken per profiel klik hier.

Toelatingsvoorwaarden
Om het 1-jarig traject te kunnen volgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je bent op 1 oktober 2019 minimaal 18 jaar (ben je nog geen 18, klik dan hier voor meer informatie)
• Je hebt een overgangsbewijs van vwo-5 naar vwo-6;
• Je hebt een havodiploma met minimaal een 8 als gemiddeld eindcijfer;

Heb je een havodiploma met tenminste een 7 als gemiddeld eindcijfer dan volg je het 1-jarig traject in 2 jaar. In het eerste jaar volg je vijf vakken en doet daarin examen. In het tweede jaar doe je de resterende vakken en sluit die af met een examen.

Let op: de lesstof van 6 vwo wordt aangeboden; de lesstof van 5 vwo dien je je door zelfstudie eigen te maken!

Bindend studieadvies
Aan het eind van het schooljaar wordt bepaald of je niet behaalde vakken in het schooljaar daarna kunt en mag overdoen. We willen jou een reële kans op een diploma bieden. Is het huidige traject niet haalbaar dan ontvang je een bindend studieadvies voor doorstroom naar een passend vervolg.

Je hebt je diploma gehaald, en dan....?
Na het behalen van je vwo diploma kun je in principe doorstromen naar het HBO en WO.

Meer informatie
Voor meer informatie over kosten, boeken en studiemateriaal of wil je meer weten over de aanmeldprocedure; kijk bij de veelgestelde vragen op deze site. Wil je eerst eens kennismaken, meld je dan hier aan voor onze informatieavond.

Wil je deze opleiding doen?

vwo-6
1 jaar

augustus
vwo

Contact


Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijk vastgestelde lesgelden verschuldigd. De totale kosten voor de mavo, havo en vwo trajecten zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt en het aantal lesuren per week.

Voor een voltijdopleiding (15 klokuren of meer) wordt lesgeld in rekening gebracht door DUO. Schooljaar 2019-2020 is de bijdrage voor een voltijds traject € 1.168,-

Meer informatie over kosten en vergoedingen vind je bij de veelgestelde vragen.

Wil je meer informatie over de verschillende opleidingen van VAVO Haaglanden? Kom dan naar de VAVO Info Avond op dinsdag 27 augustus van 19 tot 21 uur, locatie Theresiastraat 8, Den Haag.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zal VAVO Haaglanden gehuisvest zijn in het pand van InHolland aan de Theresiastraat 8 te Den Haag.

Module locaties anchor

Praktische informatie


Wat zijn de kosten van de opleiding?

Er zijn twee mogelijkheden van bekostiging voor de opleidingen bij VAVO Haaglanden:
1. Je vavo-opleiding wordt bekostigd door je huidige vo-school via uitbesteding. Je opleiding wordt deels door de overheid betaald. (Ben je 16 of 17 dan betaal je dus geen lesgeld en leermiddelen)
2. Jij betaalt zelf een bijdrage aan het lesgeld.

Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijk vastgestelde lesgelden verschuldigd. De totale kosten voor de mavo, havo en vwo trajecten zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt en het aantal lesuren per week.

Voor een voltijdopleiding (15 klokuren of meer) wordt lesgeld in rekening gebracht door DUO. Schooljaar 2019-2020 is de bijdrage voor een voltijds traject € 1.168,-

Voor een deeltijdopleiding (minder dan 15 klokuren) wordt lesgeld in rekening gebracht door VAVO Haaglanden. Dit bedraagt € 31,- per lesuur per jaar. (Voor een vak dat je vier uur volgt, betaal je € 124,- per jaar.)
Daarnaast betaal je de kosten voor (de huur van) boeken. Let op: word je tussen 01-08-2019 en 01-10-2019 18 jaar, dan betaal je geen lesgeld maar wel de leermiddelen. Eventueel aanvullend lesmateriaal (door het VAVO geleverd) is maximaal € 100,-

Je kunt je boeken kopen of huren: gegevens over de boekenlijst met daarbij de juiste uitgave ontvang je tijdens het intakegesprek. VAVO Haaglanden heeft een overeenkomst met Van Dijk Studieboeken waardoor het mogelijk is deze bij Van Dijk te huren. Als je opleiding door het Rijk wordt bekostigd, betaal je deze kosten aan Van Dijk. Als je bent uitbesteed door je VO-school, worden je (gratis) boeken besteld door VAVO Haaglanden. Je krijgt de boeken vervolgens thuisbezorgd en levert deze later weer in.

Bij een voltijdopleiding heb je recht op een tegemoetkoming scholieren, bij een deeltijdopleiding kun je een tegemoetkoming deeltijders aanvragen. Er bestaat geen reiskostenvergoeding voor vavo-leerlingen. Zie voor meer informatie de site van DUO, www.duo.nl.

Ik wil me voor één vak aanmelden/één of meerdere certificaten halen; kan dat?

Ja, onder de rode knop ‘Meld je aan’, meld je je aan voor een mavo, havo of vwo examentraject. Daarna ontvang je een verzoek om aanvullende gegevens. Daar kan je het desbetreffende vak of vakken aangeven.

Wat is een bindend studieadvies?

Aan het eind van het schooljaar wordt bepaald of je niet behaalde vakken in het schooljaar daarna kunt en mag overdoen. We willen jou een reële kans op een diploma bieden. Is het huidige traject niet haalbaar dan ontvang je een bindend studieadvies voor doorstroom naar een passend vervolg.

Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

Haal je vwo diploma bij VAVO Haaglanden.

Het is niet meer mogelijk voor dit traject aan te melden.

Met het vwo-examen traject kun je in één jaar je vwo diploma of certificaten halen. Om een diploma te halen, rond je minimaal negen vakken met een examen af. Het kan zijn dat je slechts één of enkele vakken hoeft te volgen om je diploma te behalen. Dat kan dus ook. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je je hiervoor kunt aanmelden. Daarnaast krijg je rekenen en maak je een profielwerkstuk. In de loop van het schooljaar besteden we uiteraard ook aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding.

De lestijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 21:00 uur.

Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.
De vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde en scheikunde en tekenen. Daarnaast maak je nog een profielwerkstuk; leerlingen die doorstromen van havo naar vwo moeten een nieuw profielwerkstuk schrijven.

Voor de vakken per profiel klik hier.

Toelatingsvoorwaarden
Om het 1-jarig traject te kunnen volgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je bent op 1 oktober 2019 minimaal 18 jaar (ben je nog geen 18, klik dan hier voor meer informatie)
• Je hebt een overgangsbewijs van vwo-5 naar vwo-6;
• Je hebt een havodiploma met minimaal een 8 als gemiddeld eindcijfer;

Heb je een havodiploma met tenminste een 7 als gemiddeld eindcijfer dan volg je het 1-jarig traject in 2 jaar. In het eerste jaar volg je vijf vakken en doet daarin examen. In het tweede jaar doe je de resterende vakken en sluit die af met een examen.

Let op: de lesstof van 6 vwo wordt aangeboden; de lesstof van 5 vwo dien je je door zelfstudie eigen te maken!

Bindend studieadvies
Aan het eind van het schooljaar wordt bepaald of je niet behaalde vakken in het schooljaar daarna kunt en mag overdoen. We willen jou een reële kans op een diploma bieden. Is het huidige traject niet haalbaar dan ontvang je een bindend studieadvies voor doorstroom naar een passend vervolg.

Je hebt je diploma gehaald, en dan....?
Na het behalen van je vwo diploma kun je in principe doorstromen naar het HBO en WO.

Meer informatie
Voor meer informatie over kosten, boeken en studiemateriaal of wil je meer weten over de aanmeldprocedure; kijk bij de veelgestelde vragen op deze site. Wil je eerst eens kennismaken, meld je dan hier aan voor onze informatieavond.

Wil je deze opleiding doen?

vwo-6
1 jaar

augustus
vwo

Contact


Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijk vastgestelde lesgelden verschuldigd. De totale kosten voor de mavo, havo en vwo trajecten zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt en het aantal lesuren per week.

Voor een voltijdopleiding (15 klokuren of meer) wordt lesgeld in rekening gebracht door DUO. Schooljaar 2019-2020 is de bijdrage voor een voltijds traject € 1.168,-

Meer informatie over kosten en vergoedingen vind je bij de veelgestelde vragen.

Wil je meer informatie over de verschillende opleidingen van VAVO Haaglanden? Kom dan naar de VAVO Info Avond op dinsdag 27 augustus van 19 tot 21 uur, locatie Theresiastraat 8, Den Haag.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zal VAVO Haaglanden gehuisvest zijn in het pand van InHolland aan de Theresiastraat 8 te Den Haag.

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


mavo, havo en vwo: VAVO Haaglanden

Theresiastraat 8 2593 AN Den Haag
088-666 3760

Wat kan ik studeren na deze opleiding?


Je kunt hierna naar de universiteit.

Bekijk ook eens...


Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Op zoek naar een specifieke opleiding?