Niveau 4 BOL 3 jaar

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Jij ondersteunt cliënten in de dagelijkse verzorging.
Wat leer je bij

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Deze opleiding leidt je op voor een breed werkveld. Veel mensen kiezen voor een baan in de maatschappelijke zorg. Je werkt dan bijvoorbeeld met ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden of vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Vaak kunnen je cliënten niet meer zelfstandig thuis wonen. Jij ondersteunt ze (tijdelijk of langdurig) in de dagelijkse verzorging en hun functioneren in de maatschappij.

Deze opleiding bereidt je voor op het werken met verschillende doelgroepen. Je leert hoe je jongeren, volwassenen en ouderen die meervoudige problemen hebben kan ondersteunen. Jij leert een plan op te stellen voor je cliënten, welke aanpak bij welke problematiek past en hoe je om kan gaan met onverwachte situaties (bijvoorbeeld door stemmingswisselingen en gedragsproblemen van cliënten).

De eerste twee leerjaren van deze opleiding zijn basisjaren Maatschappelijke zorg en deze volg je samen met de studenten van de opleidingen Agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg, Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Thuisbegeleider, daarna specialiseer je je als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

Keuzedeel gericht op werken met kinderen en jongeren
Wil je met kinderen of jongeren werken? Dan kun je in het eerste jaar kiezen voor het keuzedeel Jeugd- en opvoedhulp. Met dit keuzedeel focus jij je gedurende je opleiding op Jeugd- en opvoedhulp.

Er zijn ook andere keuzedelen mogelijk, namelijk: Wijkgericht werken, Zorginnovaties en technologie, Ondernemend gedrag, of Voorbereiding HBO.

Wist je dat...

je met je diploma heel veel kanten op kunt? Behalve met ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden of vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, kun je ook werken in een asielzoekerscentrum, of kun je aan de slag als werk- of trajectbegeleider (jobcoach). Ook werken op een school voor speciaal onderwijs behoort tot de mogelijkheden.

Module locaties anchor

Veelgestelde vragen

Welke vooropleiding heb ik nodig?

  • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.

  • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo

  • mbo-diploma niveau 3 in de gekozen studierichting
  • voordat je wordt toegelaten doorloop je de intake procedure

Wat zijn de kosten van de opleiding?

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Voor een bol-opleiding is in het schooljaar 2018-2019 het lesgeld € 1.155,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO (voorheen IB-groep).

Het cursusgeld voor een bbl-opleiding niveau 1 of 2 bedraagt in het schooljaar 2018-2019 € 240,00 en voor een bbl-opleiding niveau 3 of 4 is dat € 582,00.

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor boeken, gereedschappen, werkkleding, excursies en andere activiteiten. Deze bedragen verschillen per opleiding. Hierover hoor je meer aan het begin van je opleiding.

Welke eigenschappen heb ik nodig?

Je bent betrokken en betrouwbaar. Tijdens je werk bouw je echt een relatie op met je cliënten. Je luistert naar hun verhalen en kunt je goed inleven in de situatie. Je kan goed met mensen omgaan, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en vindt het leuk om in teams te werken.

Waar moet ik rekening mee houden voordat ik stage ga lopen?

  • Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent gedrag (VOG)
  • Je stageadres of werkgever kan vragen om een Hepatitis B-vaccinatie
Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen

Bekijk ook eens...

Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Op zoek naar een specifieke opleiding? Zoek in ruim 200 opleidingen

Bekijk alle opleidingen