Wat leer je bij de opleiding

Medewerker Human Resource management

Als medewerker Human Resource management houd je je bezig met werving, selectie of bemiddeling van personeel.

Als medewerker Human Resource management houd je je bezig met personeelszaken. Je verstuurt bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven voor een sollicitatiegesprek. Je verricht administratieve werkzaamheden en je informeert personeelsleden over arbeidsvoorwaarden. Je kunt werkzaam zijn bij elke organisatie met een personeelsafdeling. Het is belangrijk dat je goed mondeling en schriftelijk kan communiceren en goed met mensen kunnen omgaan.

Binnen de opleiding besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van jouw competenties. Daarom werk je veel met opdrachten en projecten die direct aansluiten bij praktijksituaties. Je zult dus minder met ‘vakken’ werken. Het is ook heel belangrijk dat je de kennis die je leert, toepast in de praktijk. Je moet bijvoorbeeld bij Nederlands laten zien dat je foutloos een brief kunt opstellen, die ook voldoet aan de gevraagde stijleisen en (juridische) inhoud.

Personeelsafdeling Rondom personeelswerk is er veel administratie te doen. Salarissen en pensioenen, vakantiedagen, zieke medewerkers, ontslag van personeel en contracten voor nieuw personeel: dat alles en meer houd je bij als medewerker personeelswerk. Je hebt daarbij veel met regels en procedures te maken en je werkt vaak met computersystemen. Maar het gaat ook altijd om mensen. Je helpt medewerkers als ze informatie of advies willen. Je bent als het ware de helpdesk van de organisatie. Dat is boeiend, maar kan ook moeilijk zijn. Als mensen met problemen komen, moet je ze ook goed te woord staan.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
2-3 jaar

aug, feb
bbl & bol & 20+

Contact


Waar kun je werken?

 • personeelsafdelingen van particuliere bedrijven en overheidsinstellingen
 • uitzendbureaus of re-integratiebedrijven

Heb je vragen?

Kom dan naar één van onze Open Dagen, of neem direct contact met ons op via: 088-666 2526 of ej.apl@rocmondriaan.nl


Wist je dat...

... we voor studenten die 20 jaar of ouder zijn, een bol-opleiding 20+ hebben?

Module locaties anchor

Praktische informatie


Welke vooropleiding heb ik nodig?

Voor BOL tot 20 jaar:

 • vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg in de economische sector; indien andere sector, dan wiskunde of economie en tweede moderne vreemde taal verplicht in het pakket.
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • een positief advies van decaan of mentor
 • een intaketest en een positief intakegesprek

Voor BBL en BOL 20+:

 • vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg in de economische sector; indien andere sector, dan wiskunde of economie en tweede moderne vreemde taal verplicht in het pakket
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • je bent twintig jaar of ouder
 • je hebt betaald werk voor 24 uur per week of een stageplaats van minimaal 20 en maximaal 24 uur per week
 • je werk is relevant voor de opleiding Medewerker personeel en arbeid
 • je krijgt een intaketest, gevolgd door een sollicitatiegesprek met de toelatingscommissie

Hoe verloopt de intake voor de opleiding?

Voor je intakegesprek kom je eerst een keer bij ons proefstuderen. Je volgt dan een theorie- en een praktijkles en je maakt een AMN/talentscan. Om je een goed beeld te geven proberen we je ook in contact te brengen met huidige studenten.

Wat zijn de kosten van de opleiding?

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een BOL-opleiding bedraagt in het schooljaar 2018-2019 het lesgeld € 1.155,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO. Het cursusgeld voor een BBL-opleiding niveau 3 of 4 kost € 582,00.

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor boeken, gereedschappen, werkkleding, excursies en andere activiteiten. Deze bedragen verschillen per opleiding. Hierover hoor je meer aan het begin van je opleiding.

Welke eigenschappen heb ik nodig?

 • je kunt goed omgaan met mensen
 • je bent precies, besluitvaardig, servicegericht en stressbestendig

Wat is het verschil tussen BOL en BOL 20+?

Kies je voor een BOL-opleiding, dan ga je vijf dagen per week naar school voor je theorie en je praktijk. Je beroepspraktijkvorming doe je in de vorm van een stage bij een bedrijf.

Ben je twintig jaar of ouder en kies je voor een BOL 20+ opleiding, dan loop je stage bij een erkend leerbedrijf en ga je twee dagen in de week naar school. Je leert dus in de praktijk. De theorie krijg je op school en die staat heel dicht tegen de praktijk aan. Je zoekt in eerste instantie zelf naar een stageplaats.

Kan ik vrijstelling krijgen?

Soms is het mogelijk vrijstelling van onderwijstijd te krijgen. Dat hangt af van je werkervaring, diploma’s of eerder gevolgde opleidingen en cursussen.

Als medewerker Human Resource management houd je je bezig met werving, selectie of bemiddeling van personeel.

Als medewerker Human Resource management houd je je bezig met personeelszaken. Je verstuurt bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven voor een sollicitatiegesprek. Je verricht administratieve werkzaamheden en je informeert personeelsleden over arbeidsvoorwaarden. Je kunt werkzaam zijn bij elke organisatie met een personeelsafdeling. Het is belangrijk dat je goed mondeling en schriftelijk kan communiceren en goed met mensen kunnen omgaan.

Binnen de opleiding besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van jouw competenties. Daarom werk je veel met opdrachten en projecten die direct aansluiten bij praktijksituaties. Je zult dus minder met ‘vakken’ werken. Het is ook heel belangrijk dat je de kennis die je leert, toepast in de praktijk. Je moet bijvoorbeeld bij Nederlands laten zien dat je foutloos een brief kunt opstellen, die ook voldoet aan de gevraagde stijleisen en (juridische) inhoud.

Personeelsafdeling Rondom personeelswerk is er veel administratie te doen. Salarissen en pensioenen, vakantiedagen, zieke medewerkers, ontslag van personeel en contracten voor nieuw personeel: dat alles en meer houd je bij als medewerker personeelswerk. Je hebt daarbij veel met regels en procedures te maken en je werkt vaak met computersystemen. Maar het gaat ook altijd om mensen. Je helpt medewerkers als ze informatie of advies willen. Je bent als het ware de helpdesk van de organisatie. Dat is boeiend, maar kan ook moeilijk zijn. Als mensen met problemen komen, moet je ze ook goed te woord staan.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
2-3 jaar

aug, feb
bbl & bol & 20+

Contact


Waar kun je werken?

 • personeelsafdelingen van particuliere bedrijven en overheidsinstellingen
 • uitzendbureaus of re-integratiebedrijven

Heb je vragen?

Kom dan naar één van onze Open Dagen, of neem direct contact met ons op via: 088-666 2526 of ej.apl@rocmondriaan.nl

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Economie en Juridische beroepen

Aspasialaan 19 2493WN Den Haag
088 6663700

Verder studeren?


Je bent toelaatbaar tot (in principe) alle hbo-opleidingen. De opleiding hbo Personeel en Arbeid sluit het beste aan bij deze opleiding.

Let op! De toelatingsvoorwaarden op het hbo kunnen per studierichting verschillen. Neem contact op met de opleiding van je keuze en vraag naar de toelatingseisen.

Bekijk ook eens...


Op zoek naar een specifieke opleiding?