Wat leer je bij de opleiding

Maatschappelijke zorg, Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg

Wil je gehandicapte kinderen en volwassenen helpen en verzorgen in hun thuissituatie of in een welzijnsorganisatie, dan is dit jouw opleiding

De gehandicaptenzorg is een breed werkveld. Je begeleidt cliënten met een of meerdere beperkingen en van alle leeftijden. De beperking kan verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of een combinatie daarvan zijn. Cliënten kunnen naast hun beperking ook gedragsproblemen hebben. Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kun je aan de slag als begeleider of groepsleider.
Je kunt ook gaan werken als een jobcoach of activiteitenbegeleider in de gehandicaptenzorg.

In deze opleiding leer je hoe je cliënten ondersteunt bij hun persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Aan de hand van gesprekken met collega's en deskundigen stel je samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordigers een ondersteuningsplan op. Daarin staat beschreven welke activiteiten de cliënt gaat uitvoeren om zijn doelen te bereiken. Hierbij let je erop dat je cliënt zoveel mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over zijn eigen leven. Je coördineert de begeleiding en zorgverlening door collega's, hulpverleners en familieleden goed te informeren over jouw cliënt, zodat zij de nodige ondersteuning kunnen geven.

Bol
Ga je de bol-variant van deze opleiding volgen? Dat kan alleen bij de School voor Maatschappelijke zorg en Verzorgende. Je volgt de opleiding samen met de studenten van de opleidingen Agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg, Thuisbegeleider en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 2 basisjaren Maatschappelijke zorg, daarna specialiseer je je als Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg.

Keuzedeel gericht op werken met kinderen en jongeren Wil je met kinderen of jongeren werken? Dan kun je in het eerste leerjaar kiezen voor het keuzedeel Jeugd- en opvoedhulp. Met dit keuzedeel focus jij je gedurende je opleiding op Jeugd- en opvoedhulp.

Er zijn ook andere keuzedelen mogelijk, namelijk: Wijkgericht werken, Zorginnovaties en technologie, Ondernemend gedrag, of Voorbereiding HBO

Bbl
Ga je de bbl-variant van de opleiding volgen? In de bbl worden de volgende keuzedelen aangeboden(let op dit is wel onder voorbehoud): ondernemend gedrag, wijkgericht werken, niet aangeboren hersenletsel, ernstig meervoudig beperkt en ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking.

Let op: voor de bbl-opleiding kun je uitsluitend worden aangemeld door je werkgever.

Wil je deze opleiding doen?

niveau 4
3 jaar

aug, feb
bbl & bol

Contact


Waar kun je werken?

Je bent actief in de sector sociaal-agogisch werk in de branches gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, sociale werkvoorzieningen, justitiële inrichtingen of asielzoekerscentra.


Wist je dat...

De meeste bol-studenten na het volgen van 2 basisjaren Maatschappelijke zorg ervoor kiezen om zich te specialiseren als Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg? Dat komt doordat zij hebben ervaren hoeveel plezier je beleeft met werk in deze branche.

Module locaties anchor

Praktische informatie


Welke vooropleiding heb ik nodig?

Bol

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • mbo-diploma niveau 3 in de gekozen studierichting
 • voordat je wordt toegelaten doorloop je de intake procedure

Bbl

 • mbo-diploma Maatschappelijke zorg, niveau 3
 • een vergelijkbaar buitenlands diploma, aangevuld met taalniveau F2
 • je werkt bij een erkend leerbedrijf als je een bbl-opleiding wilt volgen
 • voordat je wordt toegelaten doorloop je de intake procedure

Hoe verloopt de intake voor deze opleiding?

Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je hiervan een bevestiging en de vraag om een aantal zaken naar ons op te sturen, zoals een kopie van je rapport en/of diploma en cijferlijst, een ingevulde intakevragenlijst en een doorstroomformulier indien van toepassing.

Vervolgens word je uitgenodigd voor een intakeactiviteit. Tijdens deze activiteit krijg je informatie over de opleiding die je hebt gekozen. Verder vragen we naar je achtergrond en ervaringen. Welke vooropleiding en eigenschappen je precies nodig hebt, verschilt per opleiding.

Voor BOL-opleidingen op niveau 2, 3 of 4 moet je in ieder geval een geschikt (v)mbo-diploma hebben. Voor een BBL-opleiding kun je je inschrijven als je werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf en voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden.

Wat zijn de kosten van de opleiding

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Voor een bol-opleiding is in het schooljaar 2019-2020 het lesgeld € 1.168,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO (voorheen IB-groep). .

Het cursusgeld voor een bbl-opleiding niveau 1 of 2 bedraagt in het schooljaar 2019-2020 € 243,00 en voor een bbl-opleiding niveau 3 of 4 is dat € 588,00.

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening.

mz4

Welke eigenschappen heb ik nodig?

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor de zorgvragers. Je kunt je goed inleven in de situatie van de zorgvragers en daarnaast heb je geduld en gevoel voor collegialiteit.

Waar moet ik rekening mee houden voordat ik stage ga lopen?

 • Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Je stageadres of werkgever kan vragen om een Hepatitis B-vaccinatie

Wil je gehandicapte kinderen en volwassenen helpen en verzorgen in hun thuissituatie of in een welzijnsorganisatie, dan is dit jouw opleiding

De gehandicaptenzorg is een breed werkveld. Je begeleidt cliënten met een of meerdere beperkingen en van alle leeftijden. De beperking kan verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of een combinatie daarvan zijn. Cliënten kunnen naast hun beperking ook gedragsproblemen hebben. Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kun je aan de slag als begeleider of groepsleider.
Je kunt ook gaan werken als een jobcoach of activiteitenbegeleider in de gehandicaptenzorg.

In deze opleiding leer je hoe je cliënten ondersteunt bij hun persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Aan de hand van gesprekken met collega's en deskundigen stel je samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordigers een ondersteuningsplan op. Daarin staat beschreven welke activiteiten de cliënt gaat uitvoeren om zijn doelen te bereiken. Hierbij let je erop dat je cliënt zoveel mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over zijn eigen leven. Je coördineert de begeleiding en zorgverlening door collega's, hulpverleners en familieleden goed te informeren over jouw cliënt, zodat zij de nodige ondersteuning kunnen geven.

Bol
Ga je de bol-variant van deze opleiding volgen? Dat kan alleen bij de School voor Maatschappelijke zorg en Verzorgende. Je volgt de opleiding samen met de studenten van de opleidingen Agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg, Thuisbegeleider en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 2 basisjaren Maatschappelijke zorg, daarna specialiseer je je als Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg.

Keuzedeel gericht op werken met kinderen en jongeren Wil je met kinderen of jongeren werken? Dan kun je in het eerste leerjaar kiezen voor het keuzedeel Jeugd- en opvoedhulp. Met dit keuzedeel focus jij je gedurende je opleiding op Jeugd- en opvoedhulp.

Er zijn ook andere keuzedelen mogelijk, namelijk: Wijkgericht werken, Zorginnovaties en technologie, Ondernemend gedrag, of Voorbereiding HBO

Bbl
Ga je de bbl-variant van de opleiding volgen? In de bbl worden de volgende keuzedelen aangeboden(let op dit is wel onder voorbehoud): ondernemend gedrag, wijkgericht werken, niet aangeboren hersenletsel, ernstig meervoudig beperkt en ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking.

Let op: voor de bbl-opleiding kun je uitsluitend worden aangemeld door je werkgever.

Wil je deze opleiding doen?

niveau 4
3 jaar

aug, feb
bbl & bol

Contact


Waar kun je werken?

Je bent actief in de sector sociaal-agogisch werk in de branches gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, sociale werkvoorzieningen, justitiële inrichtingen of asielzoekerscentra.

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Maatschappelijke zorg en Verzorgende

Aspasialaan 19 2493WN Den Haag
088 6663700

Zorg en Welzijn Leiden

Vondellaan 35 2332 AA Leiden
088 6663715

Verder studeren


 • hbo-opleidingen, zoals Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV)

Let op: vraag naar de toelatingsvoorwaarden

Bekijk ook eens...


Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Op zoek naar een specifieke opleiding?