Niveau 4 BOL 3 jaar

Maatschappelijke zorg

Wil je mensen met problemen helpen in hun thuissituatie of in een welzijnsorganisatie, dan is dit jouw opleiding.
Wat leer je bij

Maatschappelijke zorg

Ben jij ondernemend? En wil jij mensen die dat nodig hebben ondersteunen en begeleiden? Dan is de opleiding Maatschappelijke zorg iets voor jou. Tijdens deze opleiding leer jij hoe je mensen uit verschillende doelgroepen helpt. Of het nu om een jongere gaat met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, (dementerende) ouderen of mensen met een psychiatrisch probleem, je leert in te spelen op de behoeftes en mogelijkheden van je cliënten.

De lessen die je tijdens de opleiding Maatschappelijke zorg volgt bereiden je goed voor op de arbeidsmarkt. Je volgt beroepsgerichte vakken waarin je kennis opdoet over de verschillende doelgroepen en methodieken. Daarnaast volg je rekenen, Engels, Nederlands en LB (Loopbaan en Burgerschap).

Opbouw opleiding
De opleiding Maatschappelijke zorg bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. Daarnaast volg je keuzedelen als aanvulling op je opleiding. Je kiest je keuzedeelpakket bij de start van je opleiding.
Je kunt kiezen uit:

Keuzedeel pakket 1

 • Wijkgericht werken;
 • Zorginnovaties en technologie;
 • Voorbereiding hbo of ondernemend gedrag.

Keuzedeel pakket 2

 • Jeugd- en opvoedhulp;
 • Voorbereiding hbo of ondernemend gedrag.

Na het 2e leerjaar specialiseer jij je met het profieldeel.
We bieden 4 profielen aan:

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Kies je voor dit profieldeel, dan leer jij cliënten te ondersteunen met meervoudige problemen. Je leert ondersteuning te bieden bij de dagelijkse bezigheden en/of het functioneren in de samenleving. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in wooncentra, buurthuizen of wijkteams.

Thuisbegeleider
In dit profieldeel leer je cliënten en hun familie te helpen in problematische gezinssituaties.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
In dit profieldeel leer je zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.

Agogisch medewerker GGZ
Kies je voor Agogisch medewerker GGZ, dan leer je met cliënten werken met een verslaving of cliënten met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen.

Module locaties anchor

Veelgestelde vragen

Welke vooropleiding heb ik nodig?

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • mbo-diploma niveau 3 in de gekozen studierichting
 • een positief advies van de intakecommissie
 • verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wat zijn de kosten van de opleiding?

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een BOL-opleiding bedraagt in het schooljaar 2018-2019 het lesgeld € 1.155,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO (voorheen IB-groep).

Bijkomende kosten:

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening.

Let op: onderstaande bedragen zijn indicatief en kunnen afwijken. Informeer voor de precieze kosten bij de school. Bijkomende kosten kunnen bestaan uit kosten voor excursies, boeken, workshops, materialen en kleding.

 • Eerste leerjaar ongeveer: € 840 (incl. laptop)
 • Tweede leerjaar ongeveer: € 222
 • Derde leerjaar ongeveer: € 150

Welke eigenschappen heb ik nodig?

Je staat open voor iedereen, je kunt je goed inleven in anderen en je moet met iedereen kunnen samenwerken, ook (juist) met ‘moeilijke’ mensen. Je neemt altijd zelf initiatief: in je eigen leerproces, in communicatie met anderen en in het uitvoeren van taken/opdrachten.

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen

Verder studeren

Op zoek naar een specifieke opleiding? Zoek in ruim 200 opleidingen

Bekijk alle opleidingen