Wat leer je bij de opleiding

Inburgeren - Den Haag

Wie is ingeburgerd hoort er bij!

Inburgeren

De Taal+ school heeft een aanbod Inburgering voor statushouders en niet-statushouders die moeten inburgeren.

Voor wie is het traject?

 • u bent inburgeringsplichtig
 • u heeft nog voldoende tijd om in te burgeren
 • u heeft het basisexamen inburgering in het buitenland behaald of u heeft een verklaring A1 van een ander taalinstituut (voor niet-statushouders)
 • u haalt 7 punten of hoger op de leerbaarheidstoets die wij afnemen

Wat bieden wij u?

 • niveauverhoging op alle vaardigheden van A0 naar A2 en van A2 naar B1
 • een programma Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), ook apart in te kopen
 • een programma Oriëntatie op de Arbeidsmarkt (ONA), ook apart in te kopen
 • voorbereiding op alle onderdelen van het inburgeringsexamen
 • u heeft twee keer per week drie uur les (vooralsnog in de avond)
 • u krijgt les van enthousiaste, bevoegde docenten

Hoe lang duurt uw traject?

 • een traject A0-A2 duurt 20-60 lesweken, afhankelijk van uw vooropleiding en toetsresultaten. Een traject A2-B1 duurt 30 weken. KNM en ONA duren 10 weken.

Wat zijn de kosten?

 • een volledig inburgeringstraject A0 – A2 met examentraining, KNM en ONA kost tussen € 2.750,- en € 6.350,- (uurtarief €13). Dit is inclusief het lesmateriaal voor alle onderdelen, exclusief de kosten voor het inburgeringsexamen.
 • een apart traject ONA kost € 780,- (vrijstelling van gesprek) of € 495,- (voorbereiden op het portfoliogesprek).
 • een apart traject KNM kost € 780,-
 • als u een DUO-lening heeft, moet u nog voldoende budget hebben om het traject te kunnen afronden.
 • u ontvangt elke maand een factuur.

Meer informatie? Bel 088 666 5555. U kunt dan ook direct een afspraak maken voor een intake. Of stuur een e-mail naar inburgeren@rocmondriaan.nl

Filmpje met relevante informatie:

Arabisch

Dari

Engels

Frans

Koerdisch

Pashto

Somali

Tigrinya

Wil je deze opleiding doen?

A2
divers

continu

Contact


De Mondriaan Taal+ school biedt veel voordelen.

 • De lessen worden verzorgd door professionele docenten.
 • Persoonlijke aandacht staat centraal bij ons. U volgt een traject op uw niveau en in uw eigen tempo.
 • Er is speciale begeleiding bij de intake en de voortgang van uw studie.
 • Wij helpen bij het aanvragen van het inburgeringsexamen en de lening bij DUO.
 • De Taal+ school heeft het keurmerk Blik op Werk.

  enter image description here


Wist je dat...

Ons slagingspercentage voor het inburgeringsexamen tussen de 80 en 90% ligt?

Module locaties anchor

Praktische informatie


Hoe meld ik me aan?

Bel 088 - 666 5555 en maak een afspraak.

Kom langs

 • op maandagen tussen 16:00 - 18:00 uur
 • Waldorpstraat 120 in Den Haag

Wat zijn de kosten van de opleiding?

De kosten voor een cursus bedragen tussen de € 2.750 - € 6.350.

Losse modulen ONA en KNM kosten € 495 en € 780.

Wie is ingeburgerd hoort er bij!

Inburgeren

De Taal+ school heeft een aanbod Inburgering voor statushouders en niet-statushouders die moeten inburgeren.

Voor wie is het traject?

 • u bent inburgeringsplichtig
 • u heeft nog voldoende tijd om in te burgeren
 • u heeft het basisexamen inburgering in het buitenland behaald of u heeft een verklaring A1 van een ander taalinstituut (voor niet-statushouders)
 • u haalt 7 punten of hoger op de leerbaarheidstoets die wij afnemen

Wat bieden wij u?

 • niveauverhoging op alle vaardigheden van A0 naar A2 en van A2 naar B1
 • een programma Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), ook apart in te kopen
 • een programma Oriëntatie op de Arbeidsmarkt (ONA), ook apart in te kopen
 • voorbereiding op alle onderdelen van het inburgeringsexamen
 • u heeft twee keer per week drie uur les (vooralsnog in de avond)
 • u krijgt les van enthousiaste, bevoegde docenten

Hoe lang duurt uw traject?

 • een traject A0-A2 duurt 20-60 lesweken, afhankelijk van uw vooropleiding en toetsresultaten. Een traject A2-B1 duurt 30 weken. KNM en ONA duren 10 weken.

Wat zijn de kosten?

 • een volledig inburgeringstraject A0 – A2 met examentraining, KNM en ONA kost tussen € 2.750,- en € 6.350,- (uurtarief €13). Dit is inclusief het lesmateriaal voor alle onderdelen, exclusief de kosten voor het inburgeringsexamen.
 • een apart traject ONA kost € 780,- (vrijstelling van gesprek) of € 495,- (voorbereiden op het portfoliogesprek).
 • een apart traject KNM kost € 780,-
 • als u een DUO-lening heeft, moet u nog voldoende budget hebben om het traject te kunnen afronden.
 • u ontvangt elke maand een factuur.

Meer informatie? Bel 088 666 5555. U kunt dan ook direct een afspraak maken voor een intake. Of stuur een e-mail naar inburgeren@rocmondriaan.nl

Filmpje met relevante informatie:

Arabisch

Dari

Engels

Frans

Koerdisch

Pashto

Somali

Tigrinya

Wil je deze opleiding doen?

A2
divers

continu

Contact


De Mondriaan Taal+ school biedt veel voordelen.

 • De lessen worden verzorgd door professionele docenten.
 • Persoonlijke aandacht staat centraal bij ons. U volgt een traject op uw niveau en in uw eigen tempo.
 • Er is speciale begeleiding bij de intake en de voortgang van uw studie.
 • Wij helpen bij het aanvragen van het inburgeringsexamen en de lening bij DUO.
 • De Taal+ school heeft het keurmerk Blik op Werk.

  enter image description here

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Taal+ school

Waldorpstraat 120 2521CD Den Haag
088 6663740

Bekijk ook eens...


Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Op zoek naar een specifieke opleiding?