Wat leer je bij de opleiding

Havo 2-jarig traject

Haal je havo-diploma bij VAVO Haaglanden

Met het havo 2-jarig traject kun je in twee jaar je havodiploma halen. In deze dagopleiding volg je tenminste 8 examenvakken verspreid over twee jaar. Je volgt in het eerste jaar maximaal vijf examenvakken en de rest van de vakken in het tweede jaar. Van de meeste vakken wordt alle stof in een jaar behandeld en doe je in dat jaar ook examen in dat vak. Van sommige vakken (Wisa/b, Nat. Sk en Spaans) is de stof verspreid over twee jaar. Het eerste jaar levert dan voor die vakken voortgangscijfers op, alle schoolexamens van die vakken vallen in het tweede jaar. Daarnaast maak je een profielwerkstuk.

In de loop van het traject besteden we uiteraard ook aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding.

De lestijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur.

Wil je slechts een of enkele vakken volgen, klik dan hier voor het havo-examentraject.

Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij , Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. De vakken zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie, Duits, Frans, Spaans, filosofie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en tekenen.

Voor de vakken per profiel klik hier.

Toelatingsvoorwaarden:
Om dit traject te kunnen volgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je bent op 1 oktober 2020 minimaal 18 jaar (ben je nog geen 18, klik dan hier voor meer informatie)
• Je hebt een overgangsbewijs naar de vierde klas van havo of vwo*
• Je hebt een mavo-diploma of diploma vmbo-tl/gl met een extra theorie vak **
• Je hebt een diplomawaardering van 4 jaar havo en een Nederlands taalniveau op BI op alle vaardigheden; lezen, luisteren, schrijven en spreken.
Twijfel je of je kunt worden toegelaten, neem dan contact met ons op.

  • Ben je gedoubleerd in klas 4 havo dan laten we je een aanvullende capaciteitentest doen.
    ** Heb je vmbo-tl zonder extra theorie vak, dan moet je het vak dat je nieuw gaat volgen in het eerste jaar op mavoniveau doen.

Doorstroom en bindend studieadvies
Bij voldoende resultaten stroom je na het eerste jaar door naar het tweede jaar en rond je jouw traject in het tweede jaar af. Omdat we jou een reële kans op een diploma willen bieden, wordt aan het eind van ieder schooljaar bepaald of je eventueel niet behaalde vakken in het schooljaar daarna mag overdoen. Voldoe je niet aan de overgangsvoorwaarden (die worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt) dan ontvang je een bindend studieadvies voor de doorstroom naar een passend vervolg.

Je hebt je diploma gehaald, en dan....?
Na het behalen van je havo diploma kun je in principe doorstromen naar een hbo-opleiding. Met je havodiploma kun je ook doorstromen naar het 2 jarig vwo-traject.

Meer informatie
Voor meer informatie over onder meer kosten en vergoedingen, kijk bij de veel gestelde vragen op deze site. Wil je eerst eens kennismaken, meld je dan hier aan voor onze informatieavond.

Wil je deze opleiding doen?

2 jaar

augustus
havo

Contact


Het advies is om je vóór de zomervakantie aan te melden. De uiterste aanmelddatum is 31 augustus 2020.
Heb je nog vragen over de opleiding, dan kun je die per mail stellen via info.vavo@rocmondriaan.nl of telefonisch op telefoonnummer 088-666 3760.

Module locaties anchor

Praktische informatie


Hoe zit het met aanwezigheidsplicht?

VAVO Haaglanden is een school voor volwassenenonderwijs. Dat betekent echter niet dat aanwezigheid vrijblijvend is. Er geldt een presentieplicht. Verzuim wordt gemeld bij de gemeente afdeling leerplicht en VSV. Verzuim je teveel dan kan dit leiden tot uitschrijving van de opleiding.

Wat kost de opleiding en wie betaalt het?

Er zijn twee mogelijkheden van bekostiging voor de opleiding bij VAVO Haaglanden:
1. Je vavo-opleiding wordt bekostigd door je huidige vo-school via uitbesteding. (Ben je 16 of 17 dan betaal je dus geen lesgeld en leermiddelen)
2. Je opleiding wordt deels door de overheid betaald. Jij betaalt zelf een bijdrage aan het lesgeld.

Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijk vastgestelde lesgelden verschuldigd. De totale kosten voor de mavo, havo of vwo-trajecten zijn afhankelijk van het aantal lesuren dat je per week volgt.

Voor een voltijdopleiding (15 klokuren of meer) wordt lesgeld in rekening gebracht door DUO. Schooljaar 2020-2021 is de bijdrage voor een voltijdtraject € 1.202,-

Voor een deeltijdopleiding (minder dan 15 klokuren) wordt lesgeld in rekening gebracht door VAVO Haaglanden. Dit bedraagt € 42,13 per klokuur per jaar. (Voor een vak dat je drie uur volgt, betaal je € 126,40 per jaar.)
Daarnaast betaal je de kosten voor (de huur van) boeken. Let op: word je tussen 01-08-2020 en 01-10-2020 18 jaar, dan betaal je geen lesgeld maar wel de leermiddelen.
Eventueel aanvullend lesmateriaal (door het VAVO geleverd) is maximaal € 100,-

Je kunt je boeken kopen of huren: gegevens over de boekenlijst met daarbij de juiste uitgave ontvang je tijdens het intakegesprek. VAVO Haaglanden heeft een overeenkomst met Van Dijk Studieboeken waardoor het mogelijk is deze bij Van Dijk te huren. Als je opleiding door het Rijk wordt bekostigd, betaal je deze kosten aan Van Dijk. Als je bent uitbesteed door je VO-school, worden je (gratis) boeken besteld door VAVO Haaglanden. Je krijgt de boeken vervolgens thuisbezorgd en levert deze later weer in.

Bij een voltijdopleiding heb je recht op een tegemoetkoming scholieren, bij een deeltijdopleiding kun je een tegemoetkoming deeltijders aanvragen. Er bestaat geen reiskostenvergoeding voor vavo-leerlingen. Zie voor meer informatie de site van DUO, www.duo.nl.

Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

Alle informatie vind je in het document Informatie aanmelding, toelating en inschrijfprocedure 2020-2021.

Haal je havo-diploma bij VAVO Haaglanden

Met het havo 2-jarig traject kun je in twee jaar je havodiploma halen. In deze dagopleiding volg je tenminste 8 examenvakken verspreid over twee jaar. Je volgt in het eerste jaar maximaal vijf examenvakken en de rest van de vakken in het tweede jaar. Van de meeste vakken wordt alle stof in een jaar behandeld en doe je in dat jaar ook examen in dat vak. Van sommige vakken (Wisa/b, Nat. Sk en Spaans) is de stof verspreid over twee jaar. Het eerste jaar levert dan voor die vakken voortgangscijfers op, alle schoolexamens van die vakken vallen in het tweede jaar. Daarnaast maak je een profielwerkstuk.

In de loop van het traject besteden we uiteraard ook aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding.

De lestijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur.

Wil je slechts een of enkele vakken volgen, klik dan hier voor het havo-examentraject.

Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij , Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. De vakken zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie, Duits, Frans, Spaans, filosofie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en tekenen.

Voor de vakken per profiel klik hier.

Toelatingsvoorwaarden:
Om dit traject te kunnen volgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je bent op 1 oktober 2020 minimaal 18 jaar (ben je nog geen 18, klik dan hier voor meer informatie)
• Je hebt een overgangsbewijs naar de vierde klas van havo of vwo*
• Je hebt een mavo-diploma of diploma vmbo-tl/gl met een extra theorie vak **
• Je hebt een diplomawaardering van 4 jaar havo en een Nederlands taalniveau op BI op alle vaardigheden; lezen, luisteren, schrijven en spreken.
Twijfel je of je kunt worden toegelaten, neem dan contact met ons op.

  • Ben je gedoubleerd in klas 4 havo dan laten we je een aanvullende capaciteitentest doen.
    ** Heb je vmbo-tl zonder extra theorie vak, dan moet je het vak dat je nieuw gaat volgen in het eerste jaar op mavoniveau doen.

Doorstroom en bindend studieadvies
Bij voldoende resultaten stroom je na het eerste jaar door naar het tweede jaar en rond je jouw traject in het tweede jaar af. Omdat we jou een reële kans op een diploma willen bieden, wordt aan het eind van ieder schooljaar bepaald of je eventueel niet behaalde vakken in het schooljaar daarna mag overdoen. Voldoe je niet aan de overgangsvoorwaarden (die worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt) dan ontvang je een bindend studieadvies voor de doorstroom naar een passend vervolg.

Je hebt je diploma gehaald, en dan....?
Na het behalen van je havo diploma kun je in principe doorstromen naar een hbo-opleiding. Met je havodiploma kun je ook doorstromen naar het 2 jarig vwo-traject.

Meer informatie
Voor meer informatie over onder meer kosten en vergoedingen, kijk bij de veel gestelde vragen op deze site. Wil je eerst eens kennismaken, meld je dan hier aan voor onze informatieavond.

Wil je deze opleiding doen?

2 jaar

augustus
havo

Contact


Het advies is om je vóór de zomervakantie aan te melden. De uiterste aanmelddatum is 31 augustus 2020.
Heb je nog vragen over de opleiding, dan kun je die per mail stellen via info.vavo@rocmondriaan.nl of telefonisch op telefoonnummer 088-666 3760.

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


VAVO Haaglanden: mavo, havo en vwo:

Theresiastraat 8 2593 AN Den Haag
088-666 3760

Wat kan ik studeren na deze opleiding?


Je kunt hierna naar het hbo of het vwo.

Bekijk ook eens...


Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Op zoek naar een specifieke opleiding?